Home
Bookmark
Printer 

 

Generalforsamling

Den 21. januar
 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
    Valg  af 2 bestyrelsesmedlemmer  og  2  suppleanter  og  der  gives  meddelelse

    om de 3  af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.Copyright © 2011-2017 IMK. Alle rettigheder reserveret.