Home
Bookmark
Printer
.Årsmøder

 

6. januar  Bane Bane 
7. januar  MRC  
8. januar    OR

 

Fælles for alle møder.

Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset / Nørlundbanen

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2015
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Evt.
 

 

Generalforsamling

22. januar
 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om
    de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt. Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.