Home
Bookmark
Printer
. 

IMK afholder Rally i

lørdag den 3. oktober 2020.

 

Løbets digitale opslagstavle:

                                  Bulletin 1 er sendt til alle deltagere

                                  Bilag 1 - Trailerparkering

                                  Bilag 2 - Startnumre og reklamer

                                  Bilag 3 - Servicepladser

                                  Bilag 4 - Deltagerliste

                                  Bilag 5 - Sikkerhedsudstyr

                                  Bilag 6 - Klar til teknisk kontrol

                                  Bilag 7 - Corona-information

                                  Startlisten 

                                  Resultatliste - generelt

                                  Resultat - klasse

 

Løbsledelsen takker alle der var med til at skabe Rally Naturens Rige.

Tak til deltagerne for en spændende dyst og for forståelsen for betingelserne i forbindelse med Coronasituationen, der nødvendiggjorde begrænsninger og kontrolfunktioner.

Tak til hjælpere og officials - både dem som har været med i forberedelserne og alle dem der hjalp på selve dagen - uden jeres hjælp - intet motorløb.

Også tak til sponsorerne der bakkede op om arrangementet, samt Tarm Idrætscenter der stillede lokaliteter til rådighed og ikke mindst et meget imødekommende personale.

 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interesserede kan købe et Rallymagasin med oplysninger om løbet -

sælges ved startportalen i Storegade lørdag og ved Idrætscentret.

Pris 50,00 kr, 

          

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

    I forbindelse med de gældende Covid-19 restriktioner, kan vi ikke afholde ralliet som normalt.

Udover de "almindelige" Covid-19 regler, med blandt andet afstandskrav og afspritning, er der også forsamlingsforbuddet på max 100 personer - nu 50 personer, at tage hensyn til.

 

Derfor har vi opdelt serviceparken i flere geografisk adskilte afdelinger, som der står i vejledningen.

Hver servicepark får sin farve og alle adgangsberettigede får armbånd i samme farve.

Covid-19 vagter sikrer, at kun personer med armbånd i den rigtige farve, får adgang.

 

For at undgå et mylder af mennesker til afhentning af dokumenter mm. i Rallycentrum om morgenen, vil dokumenter, armbånd mm. blive udleveret i nærheden af trailer-parkeringen (nøjagtigt sted oplyses senere) - hvorefter alle kan tage armbånd på og køre direkte til den tildelte serviceplads eller man kan vælge at køre ud og lave notekørsel.

 

Når anmeldelsesfristen er udløbet, vil der blive udsendt et skema til præcisering af servicepladsønsker: Størrelse på pladsen hvis man har bestilt ekstra m2 i forhold til standard, samt hvis man holder service sammen med andet team. For at kunne udsende oversigt over mandskabernes placering på servicepladserne, er det vigtigt at alle der har særlige ønsker, returnerer skemaet indenfor den angivne frist. Efter fristens udløb, kan der ikke ændres på planen.

 

Hvert team består af max 5 4 personer (2. kørere samt højst 3 2 servicefolk) og for at overholde reglerne om mulighed smitteopsporing, skal vi inden løbsdagen have kontaktoplysningerne på samlige personer, der skal have adgang til serviceparkerne. Når anmeldelsesfristen er udløbet og vi har lavet deltagerlisten, vil der blive udsendt et skema der skal udfyldes og returneres indenfor den oplyste tidsfrist. Kun disse personer vil få udleveret armbånd.

 

Vi håber at alle har forståelse for situationen og vil medvirke til at reglerne overholdes, så vi kan få gennemført ralliet på en sikker og forsvarlig måde. Uanset vi har lavet planer, der skal tage højde for enhver situation og der er vagter til at overvåge forløbet, kan det hele kun lykkes, hvis alle hjælper til og sikrer afspritning og holder den nødvendige indbyrdes afstand. yessmiley

 

Det er ikke muligt at benytte serviceparkerne til overnatning, men der flere gode tilbud tæt ved:

                                     

 

Læs mere om overnatning HER.

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                  

 

 

 Copyright © 2011-2023 IMK. Alle rettigheder reserveret.