Home
Bookmark
Printer
.



 

Til IMK bil-orienteringskørere

 

På årsmødet blev det aftalt, at der skulle køres om klubmesterskabet i bil-O.

Udvalget har valg 5 løb fra MTJ-turneringen, hvoraf der skal være 3 tællende.

 

1) Mandag den 8/4 (BOAS)

2) Mandag den 19/8 (BOAS)

3) Lørdag den 19/10 (KOM)

4) Søndag den 24/11 (AAS)

5) Lørdag den 28/12 (RAS) **

 

 **  I Randers er det kun ruten efter almindelig regler, der skal tælles med (ikke den gamle rute)

 

Point gives efter følgende skala:

1. plads giver 20 point

2. plads giver 18 point

3. plads giver 17 point

4. plads giver 16 point osv.

 

Altså får man point efter hvilken placering man har fået i dagens løb - i den klasse man kører i.

Hvis der er point-lighed gælder DASU's reglementshæfte nr. 4 pkt. 4.130. Man kikker således på fleste 1. pladser, derefter 2. pladser osv.

 

Brian Nielsen er listefører og resultat rundsendes efter hvert af de tællende løb.

 

I ønskes alle en rigtig god O-løbs-sæson, ser frem til at møde jer derude på vejene :-) 

 

På OR-udvalget vegne

 

Brian Nielsen



Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.