Home
Bookmark
Printer
. 

Hvad er bilorientering, og hvad går det ud på?

 

Bil-orientering er en sjov og fornuftig indgangsvinkel til dansk motorsport, hvor alle uanset pengepung og bilens ydeevne kan deltage på lige vilkår. Først og fremmest er det ikke nødvendigt at foretage tuning og andre dikkedarer for at deltage i bil-orientering. Bilen kan bruges uden problemer til kørsel på arbejde dagen efter. Derfor dækker bilens forsikring selvfølgelig også under deltagelsen i et bil-orienteringsløb.

 

Bil-orientering er et samarbejde mellem kører og observatør.

 

Bil-orientering afvikles med moderate hastigheder. Dog kan det røbes, at mandskabet – chauffør og kortlæser – har mange sjove udfordringer under arrangementet. Chaufføren styrer bilen rundt efter de anvisninger, som kortlæseren giver.

 

Ruten er bygget op over kortudsnit, som giver brudstykker til en rute i terrænet. Det svarer altså lidt til at lægge puslespil eller løse rebus og sudoku. Herudover er det chaufførens opgave at holde øje med tiden.

 

Alle kan deltage. Der er ingen minimumsalder for kortlæserens vedkommende, men han/hun skal dog kunne sidde i en sikkerhedssele. Chaufføren skal naturligvis have kørekort. I øvrigt er bil-orientering en god familiesport, og i sporten har vi flere ægtepar, søskendepar og forældre og børn, som kører.

 

 Bilorientering eller o-løb, i daglig tale, går grundlæggende ud på, at deltagerne skal køre en forudbestemt rute ved hjælp af en udleveret rutebeskrivelse med en bestemt gennemsnitshastighed. Det vigtigste i bilorientering er at køre den rigtige rute, mens hastigheden kun er af sekundær betydning. Gennemsnitshastigheden er normalt sat til 30 km/t. Men selv om det ikke lyder af meget, kan det ofte være svært at holde denne hastighed. På ruten passeres forskellige hemmelige og opgivne rutekontroller, som noteres i det udleverede kontrolkort, så løbsledelsen efterfølgende kan kontrollere, om deltagerne har kørt den rigtige rute. Holdet med de færreste fejl og køretid tættest på idealtiden har vundet. Sværere er det ikke.

 

Deltagerne er inddelt i klasserne M, A, B, C, D for at sikre jævnbyrdighed. Nye deltagere starter i D-klassen, hvor udformningen af køreordrerne er forholdsvis enkel og løbene afvikles på normale veje, så man uden problemer kan køre i sin normale bil. Efterhånden som man rykker op i klasserne, stiger sværhedsgraden i køreordrerne, og ruten følger ikke længere nødvendigvis de normale veje, men ofte små skov- og markveje.

 

 Hvilket udstyr er nødvendigt ?

 

At starte på at køre orienteringsløb kræver ikke de store ressourcer. Som udgangspunkt skal man være 2 personer. En observatør, der på basis af køreordren, kan finde den rigtige rute ude i naturen. Og en kører, som udover at følge observatørens anvisninger, sørger for at holde øje med rutekontroller og holder øje med veje, hegn, skel og andet, som kan hjælpe observatøren med at stedfæste sig. Udstyrsmæssigt er kravene ret beskedne. Udover en ganske almindelig bil behøves blot en lineal, en kuglepen og et skriveunderlag - så motorsport behøver absolut ikke at være dyrt.

 

 Kontrol af deltagernes korrekte gennemkørsel af ruten sker ved hjælp af rutekontroller, bestående af skilte og stempler, som bliver sat ud, som man så skal skrive ned eller stemple, på sit udlevede kontrolkort. Der bliver også sat "snyde" skilte ud, som man får, hvis man kører uden for ruten. F.eks. hvis der står 3 containere ved siden af hinanden med 6 meters mellemrum. Så man ved at køre i mellem disse får 3 "veje". Så kan man sætte skilte ved 2 af vejene og så skal man selvfølgelig køre den rigtige vej for at få det rigtige skilt. Får man det forkerte skilt, giver det strafpoint. Man kan også sætte et skilt ved rutekontroller og tidskontroller. Begge typer kan være opgivne eller åbne, dvs. med kendt placering, eller være hemmelige (dvs. at de optræder på ruten, uden at deltagerne kender dem i forvejen).

 

Deltagerne kører efter køreordrer, som udleveres på et startsted, og som kan dække hele ruten eller kun frem til en opgiven rutekontrol, hvor der så udleveres køreordrer til næste etape. Rutekort, som er kortudsnit, hvorpå der kan være anført steder eller punkter, man skal køre til eller gennem. Løbene afvikles på mindre veje på landet, i landsbyer og industriområder. Der køres ad ruter med forskellige sværhedsgrad, afhængige af deltagernes rutine og erfaring.

 

Der køres løb året rundt. Løbene afvikles normalt lørdag eftermiddag/aften og varierer i længde fra ca. 40 km for begyndere til 80 km for M-klassen. Startgebyret for begyndere ligger på 100-150 kr. I det midtjyske afvikles der en turnering – ”MjT”. Den køres fortrinsvis mandag aftner og er på max 40 km. I hver af klasserne M, A, B og C køres der desuden om DM. Og for alle klasser afvikles ligeledes hhv. Jysk/Fynsk-mesterskab og Sjællandsmesterskab. Derudover køres der også om det såkaldte NEZ-mesterskab, der tidligere hed Nordisk Mesterskab, fordelt på 6 løb i Danmark, Sverige og Finland.

 

Krav.:   En almindelig familiebil, som er indregistreret til personkørsel.  Det er nødvendigt med to personer i bilen - kører og observatør, hvor det kun er nødvendigt at chaufføren har kørekort.

 

En vigtig ting ved vores løb er det sociale sammenværd. Så husk ”Det er kun for sjov” og det skal være sjovt.

 

Har i brug for information eller svar på spørgsmål, så kik under fanebladet.: ”Teamprofiler”.

 

Vi i ”Team Old Time” hjælper gerne. Så i kan roligt kontakte os. Det glæder vi os til.

Eller henvend dig til ”Ikast & omegns Motor Klub”. Eller ring. 45 9713 7351 – Troels, eller 45 2560 0798 – Niels Peder.   

TLRN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på opgaver.

 

På denne holder man i cirklen 1 og skal tilkøre de nævnte punkter i den rigtige rækkefølge og af korteste vej. Og kun af de veje der er på kortet. En ”hestesko” (åben cirkel) skal tilkøres i åbningen. Man må ikke bakke for at løse opgaven. (kun hvis man er kørt forkert, naturligvis).

 

 

Start ved pkt. 1. og kør så 2til 7 af korteste vej på kortet. Gamle punkter må kun bruges hvis de indgår i rækkefølgen. Eks. 1-2-3-2-4-3-5. Ellers er de en ”spærring af ruten lige som en radering.

 

 

Her startes ved ”S” som er i et vej-T 5 mm ø for bogstavet M. Igen løses opgaven af korteste vej på kortet og i nævnte rækkefølge. Pkt. 4 her skal man kører 30 meter i retning Vest.

 

 

Hvis i ønsker ”træningsløb” at kikke i, ja så tag lige kontakt til ”Team Old Time”. De sender jer gladelig materiale pr. mail.

 

Da den motoriserede orienteringssport jo ikke er af nyere dato, ja så starter vi lige den lille billede serie, med et Retrobillede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.