Home
Bookmark
Printer
. 

Generalforsamling i klubhuset, onsdag den 9. juni kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3                                        af sportsgrenene valgte til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

9. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.

Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 8 dage.

 

Bemærk at der kan være Corona restriktioner som skal overholdes.

 Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.