Home
Bookmark
Printer
. 

 

Årsmøder

 

9. november Bane
? OR
11. november MRC

 

Fælles for alle møder.

Mødetid : Kl. 19,00
Sted: Klubhuset / Nørlundbanen

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Året der gik
3. Økonomi
4. År 2022
5. Valg af udvalgsmedlemmer

6. Valg af udvalgsmedlem til bestyrelsen.
7. Evt.

 

Generalforsamling

Dato kommer senere
 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
    Valg  af 2 bestyrelsesmedlemmer  og  2  suppleanter  og  der  gives  meddelelse

    om de 3  af sportsgrenene valgte til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

 Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.