Home
Bookmark
Printer
. Da bestyrelsen har valgt at aflyse årsfesten, vil vi i forbindelse med GENERALFORSAMLINGEN den 3/2 2022, gerne tilbyde en let anretning inden generalforsamlingen for tilmeldte medlemmer.

 

Det betyder, at klubben er vært med en let anretning kl. 19,00, hvor vi også vil hylde / fejre årets vindere (2021) i klubben.

 

 Det kræver dog tilmelding til spisning (og betalt kontingent for 2022) for at deltage i spisningen (af hensyn til mad bestilling) - tilmelding kan ske til kasserer@imk.dk SENEST mandag den 31/1 2022. 

 

 Generalforsamlingen vil i år starte ca. kl. 20,00 - hvis man kun vil deltage i selve generalforsamlingen. Dette kræver ikke tilmelding, men betalt kontingent.

 

 Hilsen Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling i klubhuset, Torsdag den 3. februar kl. 20.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af sportsgrenene valgte til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.

Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 8 dage.

Bemærk at der kan være Corona restriktioner som skal overholdes.

 

 Copyright © 2011-2024 IMK. Alle rettigheder reserveret.